” جوایز چهارمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان “

مهر ۱۴۰۰

بخش ادبی:

شعر / داستان کوتاه / نمایش نامه نویسی

۲۰ میلیون ریال

نفر اول

۱۰ میلیون ریال

نفر دوم

۷ میلیون ریال

نفر سوم

 

 خاطره نویسی

۱۰ میلیون ریال

نفر اول

۷ میلیون ریال

نفر دوم

۵ میلیون ریال

نفر سوم

 

بخش هنری:

عکس / اینفوگرافی

۲۰ میلیون ریال

نفر اول

۱۰ میلیون ریال

نفر دوم

۷ میلیون ریال

نفر سوم

 

 

 

بخش چند رسانه ای:

پادکست / نماهنگ

۲۰ میلیون ریال

نفر اول

۱۰ میلیون ریال

نفر دوم

۷ میلیون ریال

نفر سوم

 

موشن گرافی / فیلم مستند

۳۰ میلیون ریال

نفر اول

۲۰ میلیون ریال

نفر دوم

۱۰ میلیون ریال

نفر سوم

 

بخش پژوهشی :

کتاب / مقاله / پایان نامه

تقدیر از سه اثر برتر در هر بخش هر یک به ارزش ده میلیون ریال

 

بخش آوایی :

ابتهال / مدیحه سرایی

۱۰ میلیون ریال

نفر اول

۷ میلیون ریال

نفر دوم

۵ میلیون ریال

نفر سوم

هم خوانی

۱۵ میلیون ریال

نفر اول

۱۰ میلیون ریال

نفر دوم

۷ میلیون ریال

نفر سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.