مهلت ارسال آثار سوگواره تمدید شد

بنا به اعلام دبیرخانه سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان، نظر به درخواست و استقبال دانشگاهیان ارجمند، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان و هفتمین سوگواره سفر تا صفر، تا پایان ماه صفر تمدید شد.